โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
สมัครเรียน
สมัครเรียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล(สกลนคร) (Ubonbureeruk Child and Elderly Care School)
เลขที่ 272/12-13 ถ.นิตโย ต.ธาติเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
E-mail. [email protected] ,[email protected]
เฟสบุ๊ค: โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล อรร
โทรศัพท์/โทรสาร 045-311-828
มือถือ
093-416-8814 (AIS) อ.ไนซ์
094-267-7173 (D-tax) อ.พร
080-459-3311 (T-move) อ.ไนซ์
085-439-4099 (AIS) อ.ภู
กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ทางโรงเรียน พิจารณาผู้เรียน
โรคประจำตัว
รอยสัก
รูปผู้สมัคร *เพิ่มได้มากว่า 1ภาพ
*กดเพื่อเลือกรูป
บัตรประชาชนผู้สมัคร
*กดเพื่อเลือกรูป
ทะเบียนบ้านผู้สมัคร
*กดเพื่อเลือกรูป
วุฒิการศึกษา
*กดเพื่อเลือกรูป
โรงพยาบาลที่ต้องการทำงาน
ข้อมูลการโอนเงิน
บัญชีธนาคาร ออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ สาขาถนนชยางกูร หมายเลขบัญชี 020-045-52168-7
บัญชีธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี น.ส.วารินี ปล้องนิราศ หมายเลขบัญชี 773-0-09750-8