โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน หลักสูตรพิเศษ 29,000 บาท ด่วน0854394099
ประกาศเมื่อวันที่ 24 February 2016 (05:02:30)
สมัครเรียน หลักสูตรพิเศษ 29,000 บาท ด่วน0854394099

หลักสูตร พนง.

1. ผู้ช่วยแพทย์ เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

2. ผู้ช่วยพยาบาล  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

3. ผู้ช่่วยเภสัชกร  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

4. ผู้ช่วยทันตแพทย์  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

5. ความงามครบวงจร  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

6. การบริบาล  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล

โรงเรียน 045-311828

ผอ.ภู 085-4394099

ผอ.ไนช์ 080-4593311

ผอ.พร 094-2677173

ภาพข่าว-ภาพที่เกียวข้อง
VDO ที่เกี่ยวของ