โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
เนื้อหาการสนทนา
ห้องเรียน
2017-08-01 13:02:20

ห้องเรียน

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล
มีทั้งหมด 6 ห้องเรียน
1. ห้องเรียนปฏิบัติการพยาบาล
2. ห้องเรียนปฏิบติการเภสัชกร
3. ห้องเรียนทฤษฏีการพยาบาล
4. ห้องเรียนทฤษฏีเภสัชกร
5. ห้องเรียนปฏิบัติการทัตกรรรม
6. ห้องเรียนปฏิบัติการความงาม
 
 
ข้อความ
เรียนได้ ทำงานจริง ภูมิใจกว่า 
โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล
สอบถามสมัครเรียนได้ ที่ 080-4593311 อ.ไนซ์
โปรแกรมการเรียน พิเศษ 10 คนสุดท้าย และฟรีสวัสดิการ 17 รายการ (มูลค่า 40,000 บาท) รวมทั้งได้ส่วนลดค่าเทอม มากถึง 20,000  บาท
 
€ รุ่นที่ 4/2560 เปิดเรียน 4 กันยายน 2560
€ รุ่นที่ 5/2560 เปิดเรียน 4 ธันวาคม 2560
€ รุ่นที่ 1/2561 เปิดเทอม 24 มีนาคม 2561
€ รุ่นที่ 2/2561 เปิดเทอม 21 เมษายน 2561
€ รุ่นที่ 3/2561 เปิดเทอม 16 มิถุนายน 2561
€ รุ่นที่ 4/2561 เปิดเทอม 15 กันยายน 2561
€ รุ่นที่ 5/2561 เปิดเทอม 15 ธันวาคม 2561
 **ด่วนๆๆ สมัครวันนี้ สุดคุ้ม รับทันที
 
 เหลือเพียง 10 คนสุดท้ายเท่านั้น 
 มีที่เดียวในประเทศไทย เท่านั้น 
 
 ได้รับใบประกาศ 6 ด้าน Ex พนักงานผู้ช่วย
(1.ด้านพยาบาล 
2.ด้านความงาม 
3.ด้านทันตแพทย์ 
4.ด้านเภสัชกร 
5.ด้านการดูแลเด็กเล็ก 
6.และด้านการดูแลผู้สูงอายุ และด้านการดูแลสุขภาพและความงามสมัยใหม่)##
 
 อาคารเรียนใหม่ทุกห้อง ในพื้นที่ 3 ไร่ สิ่งอำนายความสะดวกพร้อม 
@สถานที่เรียน อาคารเรียนคลิ๊กลิ้งนี้
https://www.facebook.com/apipoooo/videos/1144913898973314/
แผนที่ รร. อุบลบุรีรักษ์การบริบาล คลิ๊กเลย...
https://maps.app.goo.gl/QQgmvbSZed0a1bDh2
nice 2017-08-04 12:15:22