โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
เนื้อหาการสนทนา
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา
2015-10-02 00:48:52

รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา

1.1 แพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา มีประสบการณ์การทำงานและการสอน 2-10 ปี มีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

1.2 พยาบาลศาสตร์ 3 อัตรา มีประสบการณ์การทำงานและการสอน 2-10 ปี มีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

1.3 เภสัชกร 1 อัตรา มีประสบการณ์การทำงานและการสอน 2-10 ปี มีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

1.4 สาธารณสุข 1 อัตรา มีประสบการณ์การทำงานและการสอน 2-10 ปี มีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

2. ตำแหน่งอาจารย์แนะแนว 3 อัตรา

            วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ขึ้นไป มีทักษะการพูด การเจรจา การโน้มน้าว อดทน ขยัน รับผิดชอบมีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา

            วุฒิ ม.6-ปริญญาตรีทุกสาขา ขึ้นไป มีทักษะการพูด การเจรจา การโน้มน้าว อดทน ขยัน รับผิดชอบมีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

            วุฒิ ม.6-ปริญญาตรีทุกสาขา ขึ้นไป มีทักษะการพูด การเจรจา การโน้มน้าว อดทน ขยัน รับผิดชอบ

5. ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา

            วุฒิ ป.6-ปริญญาตรีทุกสาขา ขึ้นไป อดทน ขยัน รับผิดชอบ

สนใจติดต่อโรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล

ติดต่อสมัครเรียน

โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล (Sakonbureeruk Caregiver School)

272/12-13 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 045-311828

มือถือ

064-034-1659 (Tune)

094-267-7173 (Dtac)

080-459-3311 (AIS)

085-439-4099 (AIS)

www.urrschool.com

E-mail: [email protected]

ข้อความ